Pientalorakentaminen

NEUVONTA

Valvonta

Pientalorakentaminen,
neuvonta ja valvonta Turun alueella

Norraaki Oy eli rakennusmestari Timo Kantola tarjoaa rakennusalan konsultointia uusiin pientalohankkeisiin Turussa ja lähikunnissa. Olen rakennusmestari, ja toimin myös pääsuunnittelijan sekä tarvittaessa vastaavan työnjohtajan tehtävissä.

Tarjoan asiakkailleni kattavaa rakennusalan konsultointia. Saat kauttani apua ja tietoa pientalorakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Konsultointi painottuu Lappli-uudiskohteisiin, mutta saat minulta konsultointia myös muihin pientalorakentamiseen liittyviin kysymyksiin. Toimin pääasiassa seuraavilla alueilla: Turku ja lähialueet, Salo, Eura, Pori ja Rauma

Kun suunnittelet kestävää talonrakentamista, tervetuloa tekemään yhteistyötä!

Timo Kantola
Rakennusmestari

Ota yhteyttä

TYÖPROSESSIN KULKU

Yhteistyömme alkaa talohaaveestasi. Kun olet löytänyt haluamasi Lappli-talomallin, sovimme tapaamisen ja kartoitamme tilanteesi. Käymme läpi hankkeen laajuuden ja suunnitellun talomallin ominaisuudet, sekä talomallin sopivuuden tonttiin ja kaavaan. Sovimme myös aikataulun ja budjetin. 

Muut palvelut

Pientalohankkeen pääsuunnittelijana hoidan neuvonnan lisäksi tarvittavat luvat ja muun neuvottelun lupaviranomaisten kanssa. Saat minulta tarvittaessa tukea ja neuvontaa myös urakoitsijan valintaan.

Tarjoan myös muita rakentamiseen liittyviä palveluita. Esimerkiksi vanhoista taloista ei ole usein lainkaan olemassaolevia piirustuksia, joten voimme tarvittaessa laatia vaikka remontin suunnittelun yhteydessä uudet piirustukset rakennuksestasi digitaalisesti.

Lue lisää

Omannäköinen Lappli-talo

Muokattavat, kotimaiset Lappli-suurelementtitalot voidaan toteuttaa omista piirustuksistasi – halutessasi suunnitelma paperilla riittää. Vaihtoehtoisesti lähdemme liikkeelle arkkitehdin suunnitelman pohjalta, tai modifioimme valitsemaasi talomallia itsellesi mieluisaksi. Laadin ideasi pohjalta kestävän toteutuksen laadukkailla materiaaleilla.

Voit rauhassa jättää rakentamiseen liittyvät käytännön kysymykset ammattilaisen käsiin. Tarjoan pientalorakentamiseen sekä neuvonnan että pääsuunnittelijan ja valvojan tehtävät pitkällä kokemuksella.

Lappli-taloja kolmella erilaisella valmiusasteella

Lappli-talomallien muokkausmahdollisuudet ovat lähes rajattomat, joten saat taatusti toiveidesi mukaisen kodin. Lappli-taloja toimitetaan kolmella erilaisella valmiusastella. Lue lisää:

Tervetuloa tutustumaan:
Käsityöläiskatu 18
20100 Turku

040 194 8008

Lappli.fi

Ammattilaisen tunnistaa

Askarruttavatko rakentamiseen tai remontointiin liittyvät kysymykset? Käänny puoleeni, tarjoan kattavaa rakennusalan konsultointia Turussa ja lähiseuduilla.

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Norraaki Oy (0919121-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Kantola
040 768 4172
timo.kantola@norraaki.fi

Henkilörekisterin nimi

Norraaki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Norraaki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
timo.kantola@norraaki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna